UniLab

UniLab
COST

Управление


Ръководният екип на UniLab се състои Международен Консултативен Комитет (МКК) и председател:

Международният Консултативен Комитет е екипът, определящ научноизследователската и образователна политика на UniLab. Той е съставен от учени от Софийски Университет, както и от български и чуждестранни управители от сферата на науката и бизнеса.

Международният Консултативен Комитет се състои от:

Изпълнителен съвет в състав:

 1. доц. др. Анна Куюумджиева " координатор на проекта / председател
 2. гл. ас. Венцислава Петрова " научен секретар
 3. др. Климент Петров " управител управление на качеството

Консултативен съвет в състав:

 1. проф Жан-Люк Сусие
 2. проф. Манфред Шмит
 3. проф. Стефан Вилемюе
 4. проф. Бруно Биавати
 5. проф. Хосе Енрике Руиз-Сенц
 6. проф. Ван Беемен
 7. проф. Стефан Стефанович
 8. доц. Павлина Долашка-Ангелова