UniLab

UniLab
COST

UniLab


Някои от най-големите предизвикателства на био-индустрията са свързани с биотехнологията, биоинформатиката и нанобиологията. Тя използва програмираните клетъчни наномеханизми като естествена фабрика за производство на материали, провеждане на процеси и извършване на услуги. UNILAB прилага основните принципи на молекулярната микробиология и биоинформатиката за постигане на технологичен напредък, подпомагащ развитието на съвременното общество.

 

 Проектът се финансира чрез субсидия от Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република БЪЛГАРИЯ - BY-Б-201/06