UniLab

UniLab
COST

Участници


Софийски Университет

СУ "Св. Климент Охридски" е основан на 1 октомври 1888 г. и е най-старото и най-значимо висше учебно заведение в България. Централната сграда на СУ е с разгъната площ от 18,624 кв. м., 324 помещения и е била построена между 1924 и 1934 г. с финансовата подкрепа на братята Евлоги Георгиев и Христо Георгиев, чиито паметници в момента се намират пред централния й вход.
СУ има 16 факултета и три департамента, в които се обучават около 14 000 студента. Университетът разполага също и с библиотека, печатница, компютърен център, спортен център и няколко допълнителни структури.
Биологичните науки стават част от образователната и научна програми на Софийски Университет с откриването на департаментите по Ботаника през 1891 и по Зоология през 1893. Биологическият факултет се обособява като независима структура през 1962. Той предлага три направления за придобиване на квалификация:
• Биология със специализации по ботаника, зоология, хидробиология и ихтиология;
• Биохимия и микробиология със специализации по: физиология и биохимия на човека и животните, физиология и биохимия на растенията, обща и промишлена микробиология;
• Биология със специализация учител по биология.

 

www.uni-sofia.bg