UniLab

UniLab
COST

Участници


Университет на Заарланд

Университетът на Заарланд (UdS) е основан през 1948 в сътрудничество с Франция. В него се обучават повече от 15 500 студента, като 7% от тях са чуждестранни. Той има 2000 служители, от които 15% преподаватели. С многобройните си учебни програми и разнообразие от предлагани научно-квалификационни степени (специалист, бакалавър, магистър), UdS предлага широк спектър от дисциплини, характерни за класическия "universitas litterarum". По-традиционните предмети, като например бизнес администрация, икономика, право и медицина, са толкова добре застъпени в Университета на Заарланд, колкото и учебните програми произлезли от международното интердисциплинарно сътрудничество. Пример за такива дисциплини са „Биоинформатика/Изчислителна биология”, „Инжинерна мехатроника”, „Микро- и наноструктури и материали”, „Компютърни и комуникационни технологии”, „Исторически ориентирани културни изследвания”, „Френски културни науки и междукултурен диалог”.

Уменията и опита на UdS в областта новите технологии не веднъж са давали тласък на формирането на компании и предприятия, основаващи дейността си на нови научни открития и техонологии. Университетът активно насърчава нововъведенията и предприемачеството, чрез насърчаване и развитие на контактите между академичната общност и индустриалния и търговски сектори. За тази цел е основан Контактен Център за Технологичен трансфер и се поддържа „Център за Иновативни Производства” съвместно със Университета на Заарланд по Приложни Науки (HTW).

 

www.uni-saarland.de