UniLab

UniLab
COST

Участници


Университет на Страсбург

Университетът на Страсбург е основан през 1621. Луи Пастьор, Марк Блох, Джон Калвин и четири нобелови лауреати са преподавали или учили в него. Той е голяма обществена институция, в която се обучават 40 000 студенти. Понастоящем, университетът е съставен от три автономни структури, които специализират в областта на:
• природо-математическите науки: Страсбург 1 (бивш Университет Луи Пастьор (ULP));
• хуманитарните науки: Страсбург 2 (бивш Университет Марк Блох), в който се помещава "Institut International d'Etudes Francaises";
• изкуствата: Страсбург 3 (бивш Университет Робърт Шуман), в който се помещава "Institut d'Etudes Politiques";
В Страсбург 1 се обучават повече от 18 500 от студентите в Университета на Страсбург. Постиженията в областта на природо-математическите науки поставят учебното заведение сред водещите университети във Франция и Европа. Тази уникална позиция е подкрепена както от ефективно и добре разработено сътрудничество с Националния Център за Научни Изследвания (CRNS), Националния институт за изследвания в областта на медицината и здравеопазването (INSERM), Националния институт за агрономически изследвания (INRA), така и от интердисциплинарния характер на провежданите научни изследвания.
Университетът на Страсбург е основна фигура в икономическото и социално развитие на града, департамента Долен Рейн и областта Елзас. Той има също за цел да участва в обществения дебат по проблемите и развитието на науката, още един начин за изграждане на връзки между университета и обществеността.

 

www.unistra.fr