UniLab

UniLab
COST

Участници


Национална банка за промишлени
микроорганизми и клетъчни култури

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) е създадена през 1983 г. Тя е юридическо лице, със седалище София, на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.
НБПМКК има статут на научна организация, която единствена за страната приема, съхранява и отпуска микробиологични образци. Основните функции са колекциониране, консервиране и дълготрайно съхранение на култури от микроорганизми, вируси и животински клетъчни култури, които имат значение за индустриалната и интелектуална собственост, промишлеността и селското стопанство, здравеопазването и ветеринарната медицина, науката и учебната дейност.
НБПМКК е международен депозиториум по Будапещенски договор за признаване на депозитите на микроорганизми за целите на патентните процедури към Световната организация за интелектуална собственост. НБПМКК е член на Световната федерация на микробните колекции и на Европейската организация на микробните колекции.

 

http://www.nbimcc.org