UniLab

UniLab
COST

Научни изследвания (2)


Научните изследвания в UniLab — Софийски Университет използват опита на световноизвестни екипи за планиране, развитие и осъществяване на научни проекти. UniLab обединява изследователи от България — Софийски Университет: Биологически факултет, Националната банка за индустриални микроорганизми и клетъчни култури, Българска академия на науките: Институт по органична химия и институт по микробиология. В резултат на междууниверситетско сътрудничество по програмата Скрат/Еразъм на ЕС, непреки / симпатизиращи партньори на UniLab са:

Това широко сътрудничество предоставя възможности както за създаване на нови направления за разработка на научни проекти, така и за проектиране на нови схеми, използващи предимствата от съчетаването на микробиологията, биоинформатиката и нанотехнологиите.

Научноизследователската програма UniLab е съсредоточена около три основни теми: