UniLab

UniLab
COST

Образование


UniLab изучава необходимостта от обучение в областта но био/нанотехнологиите и биоинформатиката в България и Европа, организира и провежда дейности, свързани със създаването на по-широка социална основа за изследване на тези области и подобряване качеството на живот.

Образователните дейности на UniLab имат следните стратегически цели: