UniLab

UniLab
COST

Събития


10.01.2008 — Провеждане на семинарна тема „Finding new signaling complexes and understanding their functions”; лектор: д-р Ивета Добрева (BC Cancer Research Center, Vancouver, Canada).
Презентация
16.04.2008 — Провеждане на лекция за студенти І курс на магистърска програма „Микробиология и микробиологичен контрол” на тема „Yeast genomics using yeasts as model organisms” от проф. Жан-Люк Сосие от Университет Луи Пастьор, Страсбург, Франция
Презентация
03.06.2008 — Провеждане на семинар от проф. Манфред Шмит, Университет на Саарланд, Германия на тема „Protein co-import of yeast catalase A in peroxisomes and mitochondria
Презентация
07.07.2008 — Представяне на Университета на Болоня, Италия от проф. Бруно Биавати; провеждане на лекция за студенти ІV курс на бакалавърска програма „Молекулярна биология” на тема „Food, Agriculture and Biotechnology
Презентация
14.04.2009 — Провеждане на лекция за студенти III курс на бакалавърска програма "Молекулярна биорогия" и І курс на магистърска програма "Микробиология и микробиологичен контрол" на тема "Introduction to genomics using yeasts as a model organisms" от проф. Жан-Люк Сосие от Университет на Страсбург, Франция
Презентация

03.07.2009 — Представяне на Университета на Болоня, Италия от проф. Диана Ди Джоиа; провеждане на лекция за студенти ІV курс на бакалавърска програма "Молекулярна биология" на тема "Traditional food: functional properties and perspectives"
Презентация